Chương Trình Khuyến Mãi “Giảm giá sốc – Cơn lốc quà tặng”

Vua Áo Đấu xin gửi tới lời cảm ơn chân thành đến những Quý khách hàng đã luôn tin tưởng sử dụng sản phẩm và dịch vụ !

Khuyến mại giá shock tại Vua Áo Đấu

Ngoài chính sách “3 Free (Thiết Kế – In Ấn – Ship) Vua Áo Đấu gửi đến Quý khách hàng chương trình khuyến mãi khi đặt đội chỉ có tại Vua Áo Đấu :

1. Thời gian khuyến mãi 

– Chương trình khuyến mãi áp dụng từ 02/01/2024 đến hết ngày 30/12/2024

2. Đối tượng khuyến mãi

– Áp dụng cho toàn bộ khách hàng đặt đồ cho đội đội online hoặc offline tại Vua Áo Đấu

3. Nội dung khuyến mãi

– Trong thời gian diễn ra khuyến mãi, khách hàng đặt mua trên 10 bộ sẽ nhận được bộ quà tặng có giá trị tới 1 triệu đồng, chi tiết như sau :

+ Khuyến mãi áp dụng với chất liệu Thun Thái (139.000đ) :

Khuyến mãi chất liệu 139K, số lượng 15-20 bộ
Khuyến mãi chất liệu 139K, số lượng 21-30 bộ
Khuyến mãi chất liệu 139K, số lượng 31-40 bộ
Khuyến mãi chất liệu 139K, số lượng 41-50 bộ

 

+ Khuyến mãi áp dụng với chất liệu Mè Trái Banh (169.000đ) :

STT Loại Chất Liệu Số Lượng (Bộ) Chiết Khấu (%) Quà Tặng Đi Kèm Chiết Khấu Không Lấy Quà
1 Mè Trái Banh

(169.000đ)

15-20 0% 1 túi trống đựng đồ, 1 đôi tất, 1 bó gối, 1 băng C 3%
2 21-30 2% 1 đôi găng tay 200K, 1 đôi tất, 1 bó gối, 1 bó ống đồng, 1 băng C 5%
3 31-40 4% 1 quả bóng 350K, 1 đôi tất, 1 bó gối, 1 bó ống đồng, 1 băng C 7%
4 41-50 6% 1 quả bóng 350K, 1 túi trống, 1 đôi tất, 1 bó gối, 1 bó ống đồng, 1 băng C 10%
5 51-60 8% 1 bóng 350K, 1 găng tay 200K , 1 đôi tất, 1 bó gối, 1 băng C 12%
6 >60 10% 1 bóng 550K, 1 găng 200K , 1 đôi tất, 1 bó gối, 1 băng C 14%

+ Khuyến mãi áp dụng với chất liệu Mè Nhật (199.000đ) :

STT Loại Chất Liệu Số Lượng (Bộ) Chiết Khấu (%) Quà Tặng Đi Kèm Chiết Khấu Không Lấy Quà
1 Mè Nhật

(199.000đ)

15-20 0% 1 đôi găng tay 200K, 1 đôi tất, 1 bó gối, 1 bó ống đồng,1 băng C 5%
2 21-30 2% 1 đôi găng tay 200K, 1 túi trống đựng đồ, 1 đôi tất, 1 bó gối, 1 bó ống đồng, 1 băng C 7%
3 31-40 4% 1 quả bóng 350K, 1 đôi găng tay 200K, 1 đôi tất, 1 bó gối, 1 bó ống đồng, 1 băng C 10%
4 41-50 6% 1 quả bóng 550K, 1 túi trống, 1 đôi tất, 1 bó gối, 1 bó ống đồng, 1 băng C 12%
5 51-60 8% 1 quả bóng 550K, 1 đôi găng tay 200K, 1 đôi tất, 1 bó gối, 1 bó ống đồng, 1 băng C 14%
6 >60 10% 1 quả bóng 650K, 1 đôi giày 350K, 1 đôi tất, 1 bó gối, 1 bó ống đồng, 1 băng C 16%

+ Khuyến mãi áp dụng với chất liệu Mè Nhật (239.000đ) :

STT Loại Chất Liệu Số Lượng (Bộ) Chiết Khấu (%) Quà Tặng Đi Kèm Chiết Khấu Không Lấy Quà
1 Mè Drifit

(239.000đ)

15-20 0% 1 đôi găng tay 200K, 1 đôi tất, 1 bó gối, 1 bó ống đồng,1 băng C 5%
2 21-30 2% 1 đôi găng tay 200K, 1 túi trống đựng đồ, 1 đôi tất, 1 bó gối, 1 bó ống đồng, 1 băng C 7%
3 31-40 4% 1 quả bóng 350K, 1 đôi găng tay 200K, 1 đôi tất, 1 bó gối, 1 bó ống đồng, 1 băng C 10%
4 41-50 6% 1 quả bóng 550K, 1 túi trống, 1 đôi tất, 1 bó gối, 1 bó ống đồng, 1 băng C 12%
5 51-60 8% 1 quả bóng 550K, 1 đôi găng tay 200K, 1 đôi tất, 1 bó gối, 1 bó ống đồng, 1 băng C 14%
6 >60 10% 1 quả bóng 650K, 1 đôi giày 350K, 1 đôi tất, 1 bó gối, 1 bó ống đồng, 1 băng C 16%

+ Khuyến mãi áp dụng với chất liệu Mè Nhật (269.000đ) :

STT Loại Chất Liệu Số Lượng (Bộ) Chiết Khấu (%) Quà Tặng Đi Kèm Chiết Khấu Không Lấy Quà
1 Vải V-Drifit

(269.000đ)

15-20 2% 1 đôi găng tay 200K, 1 đôi tất, 1 bó gối, 1 bó ống đồng,1 băng C 5%
2 21-30 4% 1 đôi găng tay 200K, 1 túi trống đựng đồ, 1 đôi tất, 1 bó gối, 1 bó ống đồng, 1 băng C 7%
3 31-40 6% 1 quả bóng 350K, 1 đôi găng tay 200K, 1 đôi tất, 1 bó gối, 1 bó ống đồng, 1 băng C 10%
4 41-50 8% 1 quả bóng 550K, 1 túi trống, 1 đôi tất, 1 bó gối, 1 bó ống đồng, 1 băng C 12%
5 51-60 10% 1 quả bóng 550K, 1 đôi găng tay 200K, 1 đôi tất, 1 bó gối, 1 bó ống đồng, 1 băng C 14%
6 >60 12% 1 quả bóng 650K, 1 đôi giày 350K, 1 đôi tất, 1 bó gối, 1 bó ống đồng, 1 băng C 16%

+ Khuyến mãi áp dụng với chất liệu Mè Nhật (299.000đ) :

STT Loại Chất Liệu Số Lượng (Bộ) Chiết Khấu (%) Quà Tặng Đi Kèm Chiết Khấu Không Lấy Quà
1 Mè Adizen

(299.000đ)

15-20 2% 1 đôi găng tay 200K, 1 đôi tất, 1 bó gối, 1 bó ống đồng,1 băng C 3%
2 21-30 4% 1 đôi găng tay 200K, 1 túi trống đựng đồ, 1 đôi tất, 1 bó gối, 1 bó ống đồng, 1 băng C 5%
3 31-40 6% 1 quả bóng 350K, 1 đôi găng tay 200K, 1 đôi tất, 1 bó gối, 1 bó ống đồng, 1 băng C 7%
4 41-50 8% 1 quả bóng 550K, 1 túi trống, 1 đôi tất, 1 bó gối, 1 bó ống đồng, 1 băng C 10%
5 51-60 10% 1 quả bóng 550K, 1 đôi găng tay 200K, 1 đôi tất, 1 bó gối, 1 bó ống đồng, 1 băng C 12%
6 >60 12% 1 quả bóng 650K, 1 đôi giày 350K, 1 đôi tất, 1 bó gối, 1 bó ống đồng, 1 băng C 14%

📞𝙃𝙤𝙩𝙡𝙞𝙣𝙚 : 0973.475.484 (𝗖𝗮𝗹𝗹 & 𝗭𝗮𝗹𝗼)